Home Wie zijn wij? Projecten Actueel Publicaties Praktische info Associes

Traject 'Houd de Naaste Vast' gemeente Amsterdam

Hetti Willemse, Sanne Rotmeijer en Tineke van den Klinkenberg (associe)

Houd de Naaste Vast is een traject dat de basis vormde voor de gids ‘Thuis Voelen. Gids voor naasten en verpleeghuis als bondgenoten in waardige zorg' (2009). Uit de gesprekken die wij organiseerden in verschillende huizen bleek dat naasten maar al te zeer bereid zijn veel te willen doen voor hun dierbaren in het verpleeg- en verzorgingshuis. Blijvende betrokkenheid van naasten levert belangrijke winst op voor in de eerste plaats de bewoner en zijn dierbaren, maar ook voor de verzorgenden en de organisatie in zijn geheel. De naaste is de schakel tussen verleden, heden en toekomst van de bewoner.

Houd de Naaste Vast is een beproefde methode om het gesprek tussen naasten (c.q. mantelzorgers) en medewerkers van zorginstellingen op gang te brengen, zodat de onderlinge samenwerking in het belang van de bewoners verbetert. Het vertrekpunt is dat naasten naar eigen wens en behoefte hun rol kunnen vervullen. Zij krijgen met het project handvatten aangereikt om binnen de (on)mogelijkheden van een institutionele setting informele zorg te blijven verlenen. De gemeente Amsterdam verleent ons een subsidie, om dit traject uit te voeren in vijf Amsterdamse zorginstellingen. Dit betreft verpleeg- en verzorgingshuizen, alsook instellingen buiten de ouderenzorg. Het project wordt uitgevoerd vanaf november 2011.
Voor meer informatie zie de brochure .

Publicarea heeft een aantal trajecten ‘Houd de Naaste Vast' uitgevoerd, in verpleeg- en verzorgingshuizen in 10 gemeenten. Het project ‘Houd de Naaste Vast' is opgenomen op de website van Vilans onder de bullet “familieparticipatie” en in het Impulspakket Samenspel 2010 van het Expertisecentrum Mantelzorg als praktisch instrument om de communicatie tussen medewerkers en naasten te verbeteren.
De gids ‘Thuis Voelen' is als onderdeel van de zorgtrilogie (Thuis Wezen, Thuis Voelen, Thuis Zijn) gedigitaliseerd en geactualiseerd op het interactieve platform www.zorgvisite.nl .

 

Mocht u als gemeente, provincie of (zorg)organisatie geïnteresseerd zijn in het traject ‘Houd de Naaste Vast', neemt u dan contact op via sannerotmeijer@publicarea.nl .