Home Wie zijn wij? Projecten Actueel Publicaties Praktische info Associes

Zorgschouwen

Hetti Willemse en Marita Tolman

Publicarea heeft de methodiek zorgschouwen ontwikkeld. In het najaar van 2012 zal deze methodiek in vijf verschillende zorginstellingen in Amsterdam worden uitgevoerd als onderdeel van het project Cliënten waarderen, de ouderenzorg in Amsterdam bekeken'. Een samenwerkingsproject met Cliëntenbelang Amsterdam.

 

Tijdens de zorgschouw wordt op een informele manier gekeken naar mogelijke verbeteringen in de leefomgeving van de zorginstelling. Na een korte instructietraining op locatie voert een gemengd gezelschap van verschillende betrokkenen bij het leven in een verpleeg- of verzorgingshuis: bewoners, naasten, vrijwilligers, personeel, organisatie, maar ook buurtbewoners, gemeente, woningcorporaties en organisaties uit de buurt de zorgschouw uit.

 

Door de uitvoer van een vijftal pilots en de evaluatie daarvan wordt een concrete implementatiemethode ontwikkeld die vervolgens gebruikt kan worden om de zorgschouwen op grote schaal uit te voeren.